Skip to main content
Πλαπούτα 4-6, Τρίπολη   2710 221933   info@mpentevis.gr

Η εξέταση των D-dimers διαθέσιμη στο εργαστήριό μας

Στο πλαίσιο της μόνιμης και διαρκούς ποιοτικής αναβάθμισης του εργαστηρίου μας προσθέσαμε σε καθημερινή και επείγουσα διαδικασία εκτέλεσης μια ακόμα σημαντική ιατρική εξέταση.

Η εξέταση των D-dimers είναι από σήμερα διαθέσιμη στο εργαστήριό μας σε προτεραιότητα του επείγοντος ώστε να μπορούν οι ασθενείς και οι κλινικοί ιατροί τους να έχουν έγκαιρη και έγκυρη διάγνωση.

Τα προϊόντα διάσπασης του ινώδους

Τα D-dimers είναι ένα προϊόν αποικοδόμησης του ινώδους (FDP), ένα μικρό θραύσμα πρωτεΐνης που υπάρχει στο αίμα όταν ο θρόμβος αίματος αποικοδομείται με ινωδόλυση. Ονομάζεται έτσι επειδή περιέχει δύο θραύσματα με σταυροειδείς δεσμούς D της πρωτείνης ινικής.
Η συγκέντρωση D-διμερών μπορεί να προσδιοριστεί με εξέταση αίματος για να βοηθήσει στη διάγνωση της θρόμβωσης. Είναι ένα σημαντικό τεστ για ασθενείς με υποψία θρομβωτικών διαταραχών.

Ενώ ένα αρνητικό αποτέλεσμα αποκλείει ουσιαστικά από τη θρόμβωση, ένα θετικό αποτέλεσμα μπορεί να υποδεικνύει θρόμβωση, αλλά δεν αποκλείει και άλλες πιθανές αιτίες. Η κύρια χρήση του, ως εκ τούτου, είναι να αποκλείσει τη θρομβοεμβολική νόσο όπου η πιθανότητα είναι χαμηλή. Επιπλέον, χρησιμοποιείται στη διάγνωση της διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης.

Πήξη, είναι ο σχηματισμός ενός θρόμβου αίματος όταν ενεργοποιούνται οι πρωτεΐνες του καταρράκτη της πήξης, είτε από την επαφή με το κατεστραμμένο τοίχωμα ενός αιμοφόρου αγγείου (ενδογενές μονοπάτι) ή με την ενεργοποίηση του παράγοντα VII από παράγοντες ενεργοποίησης του ιστού.

Αμφότερες οι πορείες οδηγούν στην παραγωγή θρομβίνης, που είναι ένα ένζυμο που μετατρέπει το ινωδογόνο σε διαλυτή πρωτεΐνη του αίματος το ινώδες, το οποίο αθροίζεται σε πρωτεοινίδια. Ένα άλλο ένζυμο που δημιουργείται από τη θρομβίνη, ο παράγοντας XIII, διασυνδέει τα πρωτεοινίδια  ινώδους στη θέση D, και αυτό οδηγεί στο σχηματισμό ενός αδιάλυτου πηκτώματος το οποίο χρησιμεύει ως ένα ικρίωμα για τον σχηματισμό θρόμβου του αίματος.

Το ένζυμο πλασμίνη, το κύριο ένζυμο της ινωδόλυσης, διασπά το πήκτωμα ινώδους σε έναν αριθμό θέσεων. Τα προκύπτοντα θραύσματα, ''πολυμερή υψηλού μοριακού βάρους", πέπτονται και σχηματίζονται ενδιάμεσα και στη συνέχεια μικρά πολυμερή (προϊόντα αποδόμησης ινώδους ή FDPs).

Τα D-διμερή δεν είναι φυσιολογικά παρόντα στο ανθρώπινο πλάσμα του αίματος, εκτός αν το σύστημα πήξης έχει ενεργοποιηθεί, για παράδειγμα λόγω της παρουσίας θρόμβωσης ή διάχυτης ενδοαγγειακής πήξης.

Ο προσδιορισμός D-διμερών εξαρτάται από την πρόσδεση του μονοκλωνικού αντισώματος σε ένα συγκεκριμένο επίτοπο στο θραύσμα d-διμερούς.

Αρκετά κιτ ανίχνευσης d-dimers είναι διαθέσιμα στο εμπόριο και όλα βασίζονται σε ένα διαφορετικό μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του διμερούς. Η πρόσδεση του αντισώματος στη συνέχεια μετράται ποσοτικά με μία από διάφορες εργαστηριακές μεθόδους.

Ενδείξεις d-dimers

D-dimers γίνονται όταν υπάρχει υποψία εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης (DVT), πνευμονικής εμβολής (PE) ή διάχυτης ενδαγγειακής πήξης (DIC) και στη διάγνωση του αορτικού διαχωρισμού.

Για μια πολύ υψηλή βαθμολογία, D- dimers η αντιπηκτική θεραπεία θα πρέπει να ξεκινήσει ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα των δοκιμών.  

Μία αρνητική δοκιμή ουσιαστικά θα αποκλείσει την θρομβοεμβολή: Εάν τα D-διμερή είναι υψηλά, τότε γίνεται περαιτέρω έλεγχος με υπερηχογράφημα φλεβών  και αρτηριών των κάτω άκρων ή σπινθηρογράφημα των πνευμόνων ή αξονική τομογραφία για την επιβεβαίωση  παρουσίας θρόμβου.

Η αντιπηκτική θεραπεία μπορεί να ξεκινήσει σε αυτό το σημείο και περαιτέρω δοκιμές θα επιβεβαιώσουν τη διάγνωση, ανάλογα με την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Τα D-διμερή συνιστώνται από μερικούς να γίνονται από την αρχή για να αποφευχθούν άλλες περιττές διαγνωστικές εξετάσεις όταν δεν απαιτούνται.

D-dimers

Μονάδες  Ενήλικες
Χωρίς εγκυμοσύνη 
Πρώτο τρίμηνο  Δεύτερο τρίμηνο  Τρίτο τρίμηνο 
mg/L or
µg/mL 
< 0.5  0.05 - 0.95  0.32 - 1.29  0.13 -1.7 
µg/L or
ng/mL 
< 500  50 - 950 320 - 1290  130 - 1700 
nmol/L < 2.7  0.3 - 5.2  1.8 - 7.1  0.7 - 9.3 

Η ευαισθησία της εξέτασης των d-dimers είναι 93-95% και η ειδικότητα 50% στη διάγνωση θρομβωτικών νόσων.

Ψευδώς θετικές τιμές μπορεί να οφείλονται σε διάφορες αιτίες: Ηπατική νόσος, υψηλός ρευματοειδής παράγοντας, φλεγμονή, κακοήθεια, τραύμα, εγκυμοσύνη, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση, καθώς και η προχωρημένη ηλικία.

Ψευδώς αρνητικές τιμές μπορεί να προκύψουν, εάν το δείγμα λαμβάνεται είτε πολύ νωρίς μετά τον σχηματισμό θρόμβου ή εφόσον οι δοκιμές καθυστερήσουν για αρκετές ημέρες. Επιπλέον, η παρουσία παραγόντων πήξης μπορεί να κάνουν το τεστ αρνητικό επειδή εμποδίζουν την επέκταση του θρόμβου.

Λάθος τιμές μπορούν να ληφθούν, αν ο σωλήνας συλλογής δείγματος δεν είναι αρκετά γεμάτος. Αυτό οφείλεται στην αραιωτική επίδραση του αντιπηκτικού (το αίμα πρέπει να συλλέγεται με μία 9:1 αντιπηκτική αναλογία).

Στην ερμηνεία των d-διμερών, για ασθενείς άνω των 50 ετών οι τιμές ''ηλικία x 10'' μπορεί να είναι παθολογικές.